הדירקטוריון שלנו כולל נציגים של היזמים, המשקיעים והשותפות מן הציבור. הרקע המקצועי של הדירקטורים תורם לבקרה טובה על הפעילות השוטפת. מגוון הדיסיפלינות שהם באים מהן תורם לדיון הפורה ומעודד חשיבה משותפת יצירתית.