Co design

היה קיטש לתפארת

האדום והנצנוצים של חג המולד, מתערבבים עם הדובונים, הלבבות וכל הורוד והאדום של חג האהבה הנוצרי, הוולנטיינ’ס. בלי לרדת לעומקם של מקורות החג,...

תגובה 1
Co design

עץ שקמה ומלתחה חכמה

עץ שקמה תל אביבי אחד ששרד מאבק משפטי עם כרישי נדל”ן, והתעוררות בשעות שבהן עדיין חשוך מידי בחוץ מכדי לקבל החלטות משמעותיות בסוגיית...

6 תגובות