הסלון התרבותי 18: פורשת בשיא

עם הגיענו לגיל פרישה, הזמן הפנוי שלנו גדל ולרשות רבות מאיתנו פנסיה צנועה וכספי קרנות שונות. זה הזמן למקסם את פוטנציאל ה”הון” האישי – הכלכלי והחברתי. איך למצות את כל הזכויות? איך לתכנן ולהשקיע בעתיד? איך להפוך את יום הפרישה ליום של פתיחה חדשה? על כל אלו ועוד, במפגש ביום ב’ 18.8 בשעה 18:30