הסלון התרבותי 2: מיכל קרייזברג

מיכל קרייזברג מרצה להיסטוריה של הלבוש תדבר על הזיקה שבין צרכנות אופנה וזהות.