הסלון התרבותי 21: 2 דקות 12,000 שקל \ הזדמנות אחרונה לתת

בואו להכיר את פרוייקט התרומות הייחודי שלנו ואת העמותות המועמדות לתרומה שהציעו השותפות.
למידע נוסף>>