הסלון התרבותי 3: רותו מודן

רותו מודן מאיירת וסופרת תספר על הנכס ותהליך העבודה על ספר קומיקס.