הסלון התרבותי 33: פרופ’ מיה שולדינר, פרופ’ מיכל שרון ופרופ’ נירית דודוביץ

9.5 // 20:30

להרשמה לסלון הקרוב