הסלון התרבותי 29: אלה אלקלעי, תמר זנדברג, אירה פרידמן, שחר בוצר, ססיל בליליוס

21.10 // 20:00

להרשמה לסלון הקרוב