הסלון התרבותי 31: יעל עובדיה, יואל חשין ואירה פרידמן

9.3 // 20:00

להרשמה לסלון הקרוב