tsafra-perelmuter-coco

צפרא פרלמוטר
CEO

dalia-kapuza

דליה קפוזה
CDO

Koby-Vyzel

קובי ויזל
full stack cto

WE ARE Co.Co

Co.Co היא מיזם עיצוב ישראלי מבוסס מימון המונים המציע הזדמנות ייחודית לרכוש אופנה ולקחת חלק בשינוי.

hagar-barnea

הגר ברנע
Writer

michal

מיכל אפשטיין
Designer

yael

יעל צחור
Photographer

אנחנו מציעות בגדי מעצבים, באיכות טובה ומחירים נוחים, והזדמנות להפוך את העולם למקום נקי יותר.

חנויות המותג משמשות גם כמרכזים קהילתיים, שתפקידם להנגיש את הרעיון החברתי לקהל. בנוסף, המקום משמש את השותפות וחברות הקהילה לפעילות רלוונטית ללא עלות.

adee-ardon

עדי ארדון
Designer

avi-ovadia

אבי עובדיה
PRODUCTION MANAGER

michal-levy1

מיכל לוי
Designer

החברה נוסדה בינואר 2013

מתוך אמונה כי טעם טוב, אמון ואחריות חברתית הם ערכים אוניברסליים ובסיס רחב למדי להקמת חברת אופנה חדשנית.

shachar-koren

שחר קורן
Designer

hilla-regev1

הילה רגב
Writer

Yael-Rozenvald-Yaniv

יעל רוזנוולד-יניב
Writer

Come join us & take part in social change, wherever you are.

tali-rozin1

טלי רוזין
Writer

ayala

איילה פרלמוטר
Editor

זה פשוט להיות שותפה

Join us today

tsafra-perelmuter-coco

צפרא פרלמוטר
CEO

dalia-kapuza

דליה קפוזה
CDO

Koby-Vyzel

קובי ויזל
cto

WE ARE Co.Co

Co.Co היא מיזם עיצוב ישראלי מבוסס מימון המונים המציע הזדמנות ייחודית לרכוש אופנה ולקחת חלק בשינוי.

hagar-barnea

הגר ברנע
Writer

michal

מיכל אפשטיין
Designer

yael

יעל צחור
Photographer

אנחנו מציעות בגדי מעצבים, באיכות טובה ומחירים נוחים, והזדמנות להפוך את העולם למקום נקי יותר.

חנויות המותג משמשות גם כמרכזים קהילתיים, שתפקידם להנגיש את הרעיון החברתי לקהל. בנוסף, המקום משמש את השותפות וחברות הקהילה לפעילות רלוונטית ללא עלות.

adee-ardon

עדי ארדון
Designer

avi-ovadia

אבי עובדיה
PRODUCTION MANAGER

michal-levy1

מיכל לוי
Designer

החברה נוסדה בינואר 2013

מתוך אמונה כי טעם טוב, אמון ואחריות חברתית הם ערכים אוניברסליים ובסיס רחב למדי להקמת חברת אופנה חדשנית.

Yael-Rozenvald-Yaniv

יעל רוזנוולד-יניב
Writer

hilla-regev1

הילה רגב
Writer

shachar-koren

שחר קורן
Designer

Come join us & take part in social change, wherever you are.

tali-rozin1

טלי רוזין
Writer

ayala

איילה פרלמוטר
Editor

זה פשוט להיות שותפה

Join us today

tsafra-perelmuter-coco

צפרא פרלמוטר
CEO

dalia-kapuza

דליה קפוזה
CDO

Koby-Vyzel

קובי ויזל
cto

michal

מיכל אפשטיין
Designer

WE ARE Co.Co

Co.Co היא מיזם עיצוב ישראלי מבוסס מימון המונים המציע הזדמנות ייחודית לרכוש אופנה ולקחת חלק בשינוי.

avi-ovadia

אבי עובדיה
PRODUCTION MANAGER

hagar-barnea

הגר ברנע
Writer

adee-ardon

עדי ארדון
Designer

yael

יעל צחור
Photographer

אנחנו מציעות בגדי מעצבים, באיכות טובה ומחירים נוחים, והזדמנות להפוך את העולם למקום נקי יותר.

חנויות המותג משמשות גם כמרכזים קהילתיים, שתפקידם להנגיש את הרעיון החברתי לקהל. בנוסף, המקום משמש את השותפות וחברות הקהילה לפעילות רלוונטית ללא עלות.

shachar-koren

שחר קורן
Designer

michal-levy1

מיכל לוי
Designer

החברה נוסדה בינואר 2013

מתוך אמונה כי טעם טוב, אמון ואחריות חברתית הם ערכים אוניברסליים ובסיס רחב למדי להקמת חברת אופנה חדשנית.

Yael-Rozenvald-Yaniv

יעל רוזנוולד-יניב
Writer

hilla-regev1

הילה רגב
Writer

Come join us & take part in social change, wherever you are.

tali-rozin1

טלי רוזין
Writer

ayala

איילה פרלמוטר
Editor

זה פשוט להיות שותפה

Join us today