SALON--NEW-TAMPLATE-WEBS

הריון ולידה הפכו להיות טאבו באקדמיה. רוצָה לעסוק במדע? התנהגי כמדען. האם ניתן לשבור את קשר השתיקה? האם אפשר לעזור לסטודנטיות צעירות להתמודד עם הקונפליקט? שלוש חוקרות בכירות ממכון ויצמן החליטו להדגים שאין סתירה בין אמהות וקריירה אקדמית, ויסדו קורס לסטודנטיות העוסק בנושא זה, הראשון בעולם.