SALON-750-WEB

יהיה בסדר. מה כבר יכול להשתבש?

מיה אלחלל-לבבי, מנכ”לית ומייסדת אש-מדיה

פריצות דרך מדעיות וחידושים טכנולוגיים משפרים את חיינו בדרכים רבות. משיפורים קטנים ועדינים ועד שינויים שהם כה עמוקים ומשמעותיים שאנו מוכים בפליאה כשהם נוגעים בחיינו. אבל, לטכנולוגיות החדשות עלולות להיות גם השלכות מרחיקות לכת בלתי צפויות, שאינן תמיד חיוביות. למעשה, בזמן שאנו נעים קדימה אנו גם משלמים מחיר הכלכלי, חברתי וסביבתי כבד, ומחיר זה רק ילך ויעלה. בשיחה נדון במפגשים מפתיעים בין הכוחות הטכנולוגיים החזקים והכוחות הפסיכולוגיים הסמויים שמעצבים את העתיד, וגם בפתרונות אפשריים.