SALON-750-300WEB3

כיצד קרה שפריטי אופנה הפכו זולים יותר מארוחת צהריים?
מה הבעיה עם חולצה שלובשת ריאהנה כמה פעמים?
לכמה לבישות מתוכנננים בגדי רשתות האופנה המהירה?
ומי באמת לובש את הבגדים המשומשים שאוכלוסיית המערב מבקשת להיפטר ממנה?

מיכל לוי ארבל, לשעבר כתבת אופנה בידיעות אחרונות, תסקור בהרצאתה ‘הפאשניסטה שהתהפכה’ את תחום האופנה המהירה והשפעתו על החברה, הסביבה והתרבות המערבית. מתוך נקודת מבט מפוכחת וביקורתית היא תציב סימני שאלה ליד נורמות צרכנות שהפכו ברורות מאליהן ותעסוק בשאלה כיצד הפכה ה’צריכה’ מאמצעי קיום ל”צרכנות”, אידיאולוגיה שהיא תכלית בפני עצמה (consumerism).