SALON-750-WEB-jaipur

בהרצאה תספר אלפסי על מגוון האומנויות ההודיות ובעיקר על עולם העיצוב של תכשיטי יוקרה מימי המהרג’ות ועד אופנת הכלה ההודית. סיפורי אלף לילה ולילה על העיר הוורודה, על מלכה אחת מיוחדת במינה ועל הקשר של המגזיןVOGUE  לכל הסיפור.

האומנית תתמקד באהבתה רבת שנים לתחום, שהעצימה את נשיותה ודחפה אותה להגשים חלומות רבים, ותחלוק מחוויותיה וסיפוריה מהמסעות הייחודים שהיא מוציאה לחבל ארץ זה המכונה ” ארץ המהרג’ות”.