SALON-750-WEB (1)

האם לעיצוב פנים הבית המודרני יש הסטוריה?
מעצבי הפנים החשובים והמשפיעים בעולם, מובילי הטעם, שחקני העל בתחום עיצוב הפנים, אלו שעבודותיהם מופיעות תדיר במגזיני העיצוב החשובים והמשובחים, כולם מדגימים וטוענים דרך קבע כי הידע המעמיק בתולדות עיצוב הבית המודני הוא זה שהביא אותם לאופקים חדשים, ליצירת מגורים בסביבות עיצוביות משובחות ולבמת העולם.

הרצאה קצרה ומרתקת מלווה בצפיה בחלק מהבתים היפים בעולם ונגיעה בהתפתחות הקריירה של מספר מעצבים ואדריכלים איקוניים.