SALON-750-WEB

הוא נולד במקסיקו, למד בצרפת וישראל, חי באמריקה ובשנת 1997 נבחר לאחד מ 100 המנהיגים העולמיים של המחר. ב 2004 השיק את חטיף הבריאות KIND וב 2009 נכנס לרשימת 25 היזמים החברתיים המבטיחים של מגזין TIME.