SALON45-750-WEB45

ספרות מקצועית מראה שכדי להיות מקצוען בתחומך נדרשות 10,000 שעות אימון. חיל האוויר מכשיר נערים בני 18 תוך 250 שעות אימון בלבד, פחות מהממוצע העולמי, להיות טייסים מהטובים בעולם.
כיצד הדבר אפשרי?
ואיך זה קשור למקסום תוצאות עסקיות אצלך בארגון? “שמיים” מציגה את סוד הקסם למצויונת ארגונית המגיעה מעולם הטיסהה והוטמעה במעל 150 ארגונים אזרחיים בשלוש השנים האחרונות.